EVENT THÁNG 5

event-thang-5

Chào quý khách hàng thân yêu của Avik Golfzon ~

Xin gửi đến quý khách hàng Event của tháng 5

Chúc quý khách có một kì nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.^^

————————————————————————————–

𝐅𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐡𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬:

𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 Branch 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒: 1𝐵 – 3𝐴 𝑇𝑎𝑛 𝑉𝑖𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟., 𝑊𝑎𝑟𝑑 02, 𝑇𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑛ℎ 𝐷𝑖𝑠𝑡., 𝐻𝑜 𝐶ℎ𝑖 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶𝑖𝑡𝑦, 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚

Booking: +84 28 2220 3939 / +84 90 992 0294

Hotline: +84 28 2220 3939

avikgolfzonacademy@gmail.com

www.avikgolfzon.com

Zalo: +84 90 992 0294

KakaoTalk: avikgolfzon

#Golfzon #Golf #playgolf #golf3D #Avikgolfzon #Traininggolf #fitting #golfer

#golfacademy #vietnam #hcmgolf #hocviengolf

Leave Comments

028 2220 3939
+84909920294