• Hình Ảnh – Video

Hình Ảnh – Video

z2968596029066_e35186c5ecb9a2f30d131b5e6a0c4f26
Khách hàng đang sử dụng giàn máy GDR
Khách hàng đang chơi ở phòng game (screen room)

Huấn luyện viên đang dạy và hướng dẫn học viên trong khóa học ở Avik Golfzon Academy

z2968610652114_af2d20b680b6909e3ce98d09ed76ca37
Phòng chơi game dành cho người chơi tay trái
Khách hàng đang chơi ở phòng game (screen room)
028 2220 3939
+84909920294